Про асоціацію

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОСТЕОСИНТЕЗУ

  

Статут, реєстрація. Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація травматології та остеосинтезу» створена (Свідоцтво про реєстрацію об’єднань громадян від 04.02.2011р. № 3515).

Травматологія є надзвичайно важливою для суспільства галуззю медицини. При цьому, на наш погляд, вона є пріоритетним напрямком у збереженні здоров’я населення країни. Втрати трудового потенціалу України в розрахунку на потенційно не прожиті роки від травм є на першому місці серед усіх причин в віці 16-59 років. Щорічні втрати держави від ДТП складають 3,5 % ВВП. Первинна інвалідність від переломів кісток в Україні у загальній структурі інвалідності працездатного населення займає друге місце та становить 13 %, в той час як у розвинених країнах 5-6 %. Це в першу чергу, зумовлено застосуванням застарілих технологій для лікування травматологічних хворих.

Основна мета діяльності асоціації – захист законних економічних, професійних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів за допомогою сприяння розвитку вітчизняної медичної науки з питань оперативного лікування переломів кісток, моніторингу травматизму та його соціальних наслідків.

В створенні асоціації видатну роль відіграв Почесний Президент Асоціації академік Г.В. Гайко, який одразу побачив перспективи цієї організації.

Кадри. На сьогодні асоціація налічує 185 членів, функціонують 17 осередків асоціації в областях України.

Проведені заходи в Україні. Проведено два зїзди, два Пленуми ВГО та чотири науково-практичних конференції з міжнародною участю.

Перший пленум Асоціації пройшов у м. Полтаві 4 червня 2011 р. На пленумі були присутні 57 членів асоціації та гостей. Розглядалися крім організаційних питань, принципи та перспективи застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу та його місця в лікуванні діафізарних переломів кісток.

В порядку денному пленуму були також питання:

1.                Інформація щодо реєстрації осередків

2.                Форма заяви на вступ

3.                Вступні та членські внески.

4.                Інформація про поїздку у Мілан та питання вступу до ESTES (кількість членів).

5.                Питання юридичного захисту (співпраця із Українською асоціацією захисту прав пацієнтів)

6.                Також на пленумі була затверджена емблема асоціації.

Учасники Пленуму відвідали та поклали квіти до могили видатного українського хірурга Скліфосовського.

Цього ж 2011 року в м. Ужгород разом із Ужгородським Національним університетом та інститутом Травми карпатського регіону відбулася наукова конференція з міжнародною участю «Остеосинтез: сучасність та перспективи. В роботі конференції прийняли участь понад 100 фахівців ортопедів-травматологів із 10 регіонів України. В основному на конференції розглядалися питання застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу при переломах кісток різних локалізацій.

19-20 квітня 2012 року в приміщенні санаторію «Березовські мінеральні води» (Харківськ обл., Дергачівський р-н, с. Березівське) відбулася науково-практична конференція ВГО з міжнародною участю «Актуальні проблеми множених та поєднаних пошкоджень».

Організували конференцію разом із ВГО Харківський національний медичний університет та ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». На конференції були присутні 187 ортопедів-травматологів із 19 регіонів України представники НДІ та профільних кафедр. Під час трьох пленарних та двох секційних засідань у 78 доповідях були обговорені важливі для нашої спеціальності питання надання допомоги постраждалим із політравмою. В рішенні конференції було наголошено на те, що враховуючи високий рівень травматизму та ортопедичної патології, смертності та інвалідності внаслідок травм, необхідно віднести ортопедію та травматологію до пріоритетного напрямку охорони здоров’я та медичної науки. Надання медичної допомоги в разі травми та лікування наслідків травм необхідно включити до переліку медичних послуг, що надаються за рахунок бюджетного фінансування.

20-21 вересня 2012 року в м. Керч, відбулася науково-практична конференція присвячена лікуванню навколосуглобових переломів. В роботі конференції взяли участь 117 членів асоціації та лікарів ортопедів-травматологів із 12 регіонів України. Також важливим питанням цієї конференції було вивчення реабілітаційних можливостей Криму для травматологічних пацієнтів. Хочеться сказати, що на жаль, після відомих подій робота асоціації із питань реабілітації хворих із травмами майже призупинилася і на наш погляд, потребує покращення.

14-15 березня 2013 року в м. Вінниця в приміщенні TK «Бастілія» та обласної клінічної лікарні ім М.І. Пирогова відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання травматології та остеосинтезу». Організували конференцію ВГО «Українська асоціація травматології та остеосинтезу», «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» та Департамент охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації. На конференції були присутні 223 ортопедів-травматологів із 23 регіонів України, представники НДІ та профільних кафедр, 11 виробників ліків та виробів медичного призначення. Під час трьох пленарних та двох секційних засідань у 88 доповідях були обговорені важливі для нашої спеціальності питання: репаративна регенерація при переломах кісток, остеосинтез діафізарних переломів кісток, остеосинтез внутрішньосуглобових переломів кісток, остеопороз і переломи кісток, помилки та ускладнення при лікуванні переломів кісток. В роботі конференції прийняли участь іноземні фахівці із Польщі, Росії та Австрії. Велику зацікавленість викликали доповіді Почесного члена Європейської асоціації травматології та невідкладної хірургії проф. V. Vėcsei (Відень, Австрія), директора клініки ортопедії та травматології інституту ім. Адама Груци (Отвоцк, Варшава, Польща), презизента Міжнародного альянсу «Остеосинтез» проф. С.В. Сергеєва (Росія) та інших закордонних гостей.

Під час конференції академік НАМН України Гайко Г.В. урочисто вручив посвідчення дійсного закордонного члена НАМН України професору Войчеху Марчиньському (Польща).

Учасники конференції відвідали музей-садибу видатного українського хірурга М.І. Пирогова.

4 жовтня 2013 р. в приміщенні Залу комплексу Marine SPA м.Харків відбувся Другий Пленум правління Асоціації. Були присутні 16 членів правління та 57 запрошених членів Української Асоціації травматології та остеосинтезу. Під час роботи Пленуму розглядалися питання щодо участі ВГО у Європейському товаристві травматології та невідкладної хірургії (ESTES).

1. Інформація про можливості, які дає членство в ЕSTES.

2. Інформація про участь у 14 конгресі ЕSTES в Ліоні.

3. Інформація щодо участі ВГО у Другому світовому конгресі травматології.

4.Інформація про можливу співпрацю с товариством Кюнчера.

5. Інформація про співпрацю асоціації з МОЗ України.

6. Питання співробітництва с ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів.

7. Інформація про юридичні аспекти діяльності осередків асоціації.

8. Інформація про фінансовий стан (внески).

9. Інформація про видання асоціації.

10. Інформація про тематику та підготовку до проведення конференції ВГО у Луганську у 2014 році.

11. Інформація про підготовку до Другого з’їзду Асоціації та представництві на ньому.

12. Вручення відзнак Президії асоціації.

13. Інформація щодо затвердження клінічних рекомендації по корекції та профілактиці дефіциту вітаміну D та кальцію при остеопорозі та переломах кісток.

14. Наукова доповідь «Хірургічне лікування надвиросткових переломів дистального відділу стегнової кістки».

15. Наукова доповідь «Профілактика пошкодження променевого нерва при хірургічному лікуванні діафізарних переломів плечової кістки».

25 квітня 2014 в м.Полтаві в приміщенні Полтавської Державної стоматологічної академії відбулася науково-практична конференція, на який були присутні 110 членів асоціації та спеціалістів з травматології та ортопедії. Розглядалися питання остеосинтезу, бойової травми, організації надання допомоги постраждалим в умовах масового поступлення хворих. Наголошувалося на необхідності трансформування частини ортопедо-травматологічних відділень в високотехнологічні центри для лікування ізольованих та поєднаних пошкоджень скелету із забезпеченням усім необхідним діагностичним, лікувальним оснащенням, включаючи сучасні засоби для превентивного остеосинтезу переломів довгих кісток кінцівок і таза.

Також стояло питання про навчання першій медичній допомозі та працівників правоохоронних органів та військових. Розглядалися принципи медичного сортування постраждалих із множинними пошкодженнями.

На розширеному засіданні Президії правління Асоціації були розглянуті питання участі ВГО у підготовці до проведення Другого світового конгресу травматології та 15 конгресу Європейського товариства травматології та невідкладної хірургії, що відбулися в м. Франкфурт на Майні (Німеччина).

23-25 квітня 2015 року в м. Києві згідно плану, затвердженого МОЗ та НАМН України та Європейського товариства травматології та невідкладної хірургії (European Society for Trauma and Emergency Surgery – ESTES) в приміщенні конгрес-готелю «Пуща» відбувся II з’їзд ВГО «Українська асоціація травматології та остеосинтезу (УАТО)».

На з’їзді були присутні 38 делегатів із 15 місцевих осередків УАТО, 240 ортопедів-травматологів із всіх регіонів України, представники НДІ та профільних кафедр, іноземні гості із Німеччини та Австрії, 16 виробників ліків та виробів медичного призначення. Під час пленарних засідань у 57 доповідях були обговорені важливі для нашої спеціальності питання: бойова травма, остеопороз та профілактика ускладнень при переломах кісток, підвищення кваліфікації травматологів-ортопедів, остеосинтез у травматології, переломи у дітей, нові технології лікування, лікування політравматичних пошкоджень. Вперше на теренах східної Європи Європейським товариством травматології та невідкладної хірургії (European Society for Trauma and Emergency Surgery ESTES був проведений виїзний симпозіум, присвячений лікуванню політравматичних пошкоджень Його проводив президент ESTES проф. H.-K. Pape (Німеччина), генеральний секретар ESTES проф P.M. Rommens (Німеччина), член ради директорів ESTES, президент німецького товариства травматологів проф. C. Josten. В якості спікера виступав із лекціями почесний член ESTES професор V. Vécsei (Австрія).

Відкрив з’їзд його голова – почесний президент УАТО академік НАМНУ Г.В. Гайко, з привітаннями виступили представники НАМН України та МОЗ України.

В ході першого пленарного засідання, присвяченого бойовій травмі були представлені доповіді академіка НАМНУ Гайка Г.В. та к.м.н. Костюка А.Н., проф. Бур’янова із співавторами, проф. Страфуна С.С. та к.м.н. Долгополова О.В., чл.-кор. НАМНУ Лоскутова О.Є. із співавторами, проф. Вирви О.Є. із співавторами, проф. Борзих О.В. із співавторами, проф. Гур’єва із співавторами, проф. Зазірного І.М. із співавторами, Безпаленко А.В. Обговорені принципи надання допомоги постраждалим з вогнепальною скелетною травмою, компартмент-синдром при вогнепальних переломах кінцівок, заміщення кістково-суглобових дефектів після вогнепальних ушкоджень та гнійно-некротичних ускладнень, лікування дефектів тканин внаслідок вогнепальних пошкоджень, особливості вогнепальної та мінно-вибухової травми мирного населення внаслідок бойових дій, зовнішня фіксація при вогнепальних переломах довгих кісток, ампутації при вогнепальних ураженнях кінцівок.

Друге пленарне засідання було присвячене проблемі остеопорозу, профілактики ускладнень лікування переломів кісток. У доповідях проф. Грицая М.П. із співавторами, проф. Калашнікова А.В. із співавторами, проф. Поворознюка В.В. та проф. Григор’євої розглядалися питання інфекційних ускладнень після накісткового та внутрішньо кісткового остеосинтезу довгих кісток, медикаментозного супроводу в лікуванні ортопедо-травматологічних хворих, епідеміології остеопоротичних переломів у населення України. Цікавою була доповідь проф. Рой І.В., присвячена особливостям реабілітації хворих із остеопорозом у якій розглядався взаємозв`язок між процесами загоєння переломів, станом м’язового балансу кінцівки та її дозованим навантаженням.

На третьому пленарному засіданні розглядалися питання підвищення кваліфікації травматологів-ортопедів. Доповіді проф. H.-C. Pape та к.м.н. Романенко К.В. «Освіта у травматології – вимоги сьогодення», «Можлівість навчання травматологів-ортопедів на курсах АО» мали значний пізнавальний характер, зацікавили делегатів та учасників з’їзду.

Четверте пленарне засідання було присвячене проблемі остеосинтезу в травматології. В доповідях проф. P. M. Rommens, проф. Калашнікова А.В. та к.м.н. Малика В.Д., чл.-кор. НАМНУ Лоскутова О.Є із співавторами, проф. Лябаха А.П., проф. Литовченко В.О. із співавторами,  к.м.н. Омельчука В.П. та ін. були висвітлені питання лікування метафізарних переломів інтрамедулярними стержнями, лікування черезвертлюгових переломів за допомогою проксимального вертлюгового стержня, дистального тібіо-фібулярного блокування при хірургічному лікуванні переломів кісток, хірургічного лікування поліфрактур стегнової кістки, помилок та ускладнень при остеосинтезі довгих кісток, особливості діагостично-лікувальної тактики при високоенергетичних медіальних переломах шийки стегнової кістки.

На п’ятому пленарному засіданні розглядалися питання переломів кісток у дітей. В доповідях проф. Левицього А.Ф., проф. Гука Ю.М із співавторами та ін., увага зосередилася на остеосинтезі титановими еластичними стержнями в лікуванні переломів довгих кісток у дітей, застосуванні інтрамедулярних металоконструкції в лікуванні хворих із недосконалим остеогенезом, застосуванні металоостеосинтезу при лікуванні осьових деформацій у хворих із фосфат-діабетом, виборі методів лікування патологічних переломів та вісьових деформацій у дітей та підлітків.

Шосте пленарне засідання було присвячене розгляду нових технологій лікування. Зацікавленість слухачів викликали доповіді академіка НАМНУ Гайко Г.В. та к.м.н. Калашнікова О.В. із співавторами, проф. Майко В.М. та к.м.н. Луцишина В.Г., чл.-кор. НАМНУ Лоскутова О.Є та к.м.н. Синегубова Д.А. із співавторами, к.м.н. Павлішена Ю.І. та Витвицького В.Б., проф. Герцена Г.І., проф. Сташкевича А.Т. та к.м.н. Шевчука А.В., проф. Васюка В.Л., проф. Бублика Л.О., проф. Івченко Д.В. та к.м.н Антонової Т.С., проф. Березки М.І. та Литовченко А.В. В доповідях піднімалися питання лікування перипротезних переломів, хірургічного лікування початкових стадій остеоартрозу кульшового суглоба, лікування переломів головки променевої кістки, комплексного консервативного лікування коксартрозу, хірургічної корекції деформації хребта при анкілозивному спондиліті, використанні перфорантних лоскутів для закриття дефектів кінцівок, лікування болю у нижній частині спини, лікування хондромаляції колінного суглоба.

На сьомому пленарному засіданні розглядалися питання лікування політравматичних пошкоджень. На засіданні були представлені доповіді проф. V. Vécsei, проф. Березки та к.м.н. Лапшина Д.В., проф. Курінного І.М., проф. Литовченко В.О., проф. Коржа та к.м.н. Романенко К.К., проф. Герасименка, к.м.н. Байчука із співавторами та ін. Розглядалися питання вибору терміну та обсягу оперативних втручань, прогнозування ускладнень при політравмі, хірургічного лікування наслідків поліструктурних ушкоджень верхньої кінцівки, післятравматичних дефектів нижньої кінцівки, лікування наслідків високоенергетичної скелетної травми та ін.

Великий інтерес присутніх викликали лекції провідних фахівців- травматологів Європи проф. H.-K. Pape (Ахен,Німеччина), проф P.M. Rommens (Майнц, Німеччина), проф. C. Josten. (Лейпциг, Німеччина) під час симпозіуму ESTES. Серед них: первинна оцінка стану пацієнта з політравмою; Ранній комплексний контроль ушкоджень чи хірургічне усунення пошкоджень; оцінка та лікування пошкоджень грудної клітки та хребта, невідкладна допомога при травмах тазу; Лікування переломів у пацієнтів з множинними пошкодженнями; лікування постраждалих з політравмою при пізній госпіталізації.

Під час з’їзду розглядалися питання подальшої співпраці УАТО та ESTES, участь провідних фахівців Європи у роботі журналу ВГО «Проблеми травматології та остеосинтезу» та ін.

Під час звітно-виборчого засідання ВГО «Українська асоціація травматології та остеосинтезу» делегати заслухали звіти керівних органів асоціації та обрали керівництво на наступний статутний термін. Президентом ВГО було обрано проф. Калашнікова А.В. (Київ), віце-президентом ВГО – к.м.н. Малика В.Д. (Полтава), генеральним секретарем – к.м.н. Луцишина В.Г. (Вінниця), скарбником – к.м.н. Павлішена Ю.І. (Хмельницький). Було також переобрано правління ВГО та затверджений склад редакційної колегії офіційного видання ВГО – журналу «Проблеми травматології та остеосинтезу».

Проведені заходи ЕSTES

ВГО «Українська асоціація травматології та остеосинтезу» є колективним членом Європейського товариства травматології та невідкладної хірургії (ESTES). Згідно статуту ESTES всі члени Асоціації одночасно є ассоційованими членами ESTES.

Одразу після створення асоціації в 2011 р. на конгресі в Мілані члени ВГО розпочали активну співпрацю з Європейським товариством травматології та невідкладної хірургії (ESTES).

Під час неформального спілкування з віце-президентом ESTES Вільмошем Вічеєм вдалося погодити питання подання заявки ВГО на членство в ESTES. Це питання було підтримане учасниками Першого пленуму асоціації у Полтаві.

На Конгресі в Базелі у 2012 році заявка України була прийнята до розгляду ЕSTES та ВГО офіційно стало кандидатом до вступу в ЕSTES. Вперше усна та постерна доповіді були представлені на секційних засіданнях ЕSTES.

Найвагоміший крок уперед УАТО було зроблено на 14 Європейському конгресі у Ліоні в 2013 році. На Генеральный Асамблеї ЕSTES в Ліоні ВГО офіційно було прийняте до складу цієї організації. При цьому всі члени УАТО, які офіційно зареєстровані, були прийняті в індивідуальному порядку до ЕSTES на правах асоційованих членів Європейського товариства травматології та невідкладної хірургії. Як правило, конгреси ЕSTES проходять у співпраці із багатьма світовими травматологічними товариствами, які мають окремі симпозіуми під час роботи з’їзду.

Доповіді, які були представлені ВГО на конгресі були відмічені керівництвом ESTES: усна доповідь увійшла у число 30 кращих, а одна із постерних доповідей – у число 12 кращих. Всього на конгресі було представлено понад 1000 доповідей. Наші успіхи були несподіванкою для росіян, які разом із нами навіть сфотографувалися із українським прапором. Слід відзначити, що у складі ESTES немає жодного представництва бувшого пострадянського простору, крім України. Немає прибалтики, Польщі, Росії, словаччини, болгарії. Всього ж в ESTES прийняті 28 країн, в основному – центральної та західної Європи.

На конгресі у Ліоні ми вперше приймали участь у засіданні ради ESTES – виконавчого органу цієї організації в якості повноправного члена. Як бачите, засідання там проходять досить у демократичній атмосфері.

Питання участі у Франкфуртському конгресі ESTES були обговорені на Другому пленумі ВГО, який відбувся у Харкові. ВГО «Українська асоціація травматології та остеосинтезу» була однією із 40 світових організацій, які офіційно організовували та проводили Другий Світовий конгрес з травматології Всесвітньої травматологічної асоціації (WTA), який відбувся в м. Франкфурт (Німеччина) спільно із 15 конгресом ESTES 24-27 травня 2014 року.

На 16 конгресі ESTES в Амстердамі, який пройшов з 9 по 12 травня цього року асоціація представлена трьома доповідями. З них одна-провідна, киноут (key-note), яка читається на початку пленарного засідання.

Вперше представник нашої асоціації вів пленарне засідання конгресу ESTES, присвячене епідеміології травматичних пошкоджень.

Також, як і звичайно, приймали участь у всіх формальних заходах ESTES, наприклад, на президії ESTES де розглядалися зміни у статут ESTES.

Хочеться відмітити, що проведення другого з’їзду Асоціації офіційно передбачене у календарі ESTES, який розміщений на сайті цієї Європейської організації та у офіційному журналі ESTES.

Всього в Европейському журналі ESTES опубліковано 10 робіт членів асоціації.

Активно ведеться робота по налагодженню співпраці із міжнародним товариствам Кюнчера (Kuentcher society), яке має найбільший у світі досвід застосування БІОС.

Згідно рішення Першого пленуму асоціації, був створений та функціонує сайт асоціації uato.com.ua.

Виданича діяльність.

В ході проведення Першого пленуму ВГО в м. Полтаві розглядалися питання співпраці, а в подальшому було досягнуто угоду про співробітництво між ВГО та Європейськім альянсом остеосинтезу (СТС) щодо можливості публікації статей членів асоціації в офіційному журналі СТС, який випускався в Москві.

Тож у 2011, 2012 та 2013 роках нашій асоціації було надано можливість формування повного окремого номеру цього видання, що і було зроблено.

На другому пленумі правління ВГО, що проходив у Харкові члени правління поставили питання про видання окремого друкованого органу асоціації. Після підготовчої роботи та відповідної державної реєстрації в лютому 2015 року ВГО отримала дозвіл на випуск самостійного засобу масової інформації щоквартального науково-практичного журналу «Проблеми травматології та остеосинтезу», заснованого ВГО «Українська асоціація  травматології та остеосинтезу». На цей момент видано два номери журналу. У журналі розглядаються питання: нові технології оперативного та консервативного лікування опорно-рухового апарату (остеосинтез переломів кісток, ендопротезування суглобів, артроскопічні втручання, стабілізація хребта). Проблеми політравми. Лікування множинних, поєднаних та відкритих пошкоджень. Принципи лікування ран. Лікування діафізарних переломів. Лікування навколосуглобових переломів. Переломи кісток у дітей. Остеопороз та переломи кісток (принципи профілактики та лікування остеопорозу). Реабілітація хворих із переломами кісток (проблема больового синдрому в ортопедії та його купування). Репаративний остеогенез та переломи кісток. Ускладнення при переломах кісток (антибіотикопрофілактика, профілактика трофічних порушень, профілактика порушень кровообігу). Помилки та ускладнення остеосинтезу. Профілактика тромбоемболічних ускладнень та інше.

Журнал розповсюджується серед лікарів ортопедів-травматологів України (клініки травматології та ортопедії, медичні кафедри, головні обласні ортопеди-травматологи і т.д.).

Після конференцій у Харкові та Вінниці, відповідні матеріали були надруковані та розповсюджені.

УАТО у співпраці із головною установою Держави ІТО НАМНУ та МОЗ України прийняла участь у виданні щорічного довідника з ортопедо-травматологічної служби в України у 2020 та 2013 роках.

Співпраця з МОЗ ( лист від профільного управління).

В своїй діяльності ВГО отримала підтримку від профільного управління МОЗ. Згідно листа МОЗ міністерство планує у подальшому залучати фахівців асоціації до експертизи матеріалів та підготовки документів стосовно травматологічної служби України.

Експертна діяльність.

Одним із важливих завдань асоціації є громадський контроль за забезпеченістю засобами остеосинтезу та їх якістю в ЛПЗ. Згідно рішень конференцій УАТО в Харкові та Вінниці, враховуючи значну кількість контрафактних ВМП для лікування переломів Асоціація звернулася до Українського медичного центру сертифікації з проханням надати свої висновки щодо якості металу, з якого виготовляються імплантати для остеосинтезу. Ці дослідження докладно були висвітлені у доповіді Українського медичного центру сертифікації  на науково-практичній конференції у Вінниці у 2013 році. Спільно з українським медичним центром сертифікації ВГО звернулася до Держлікінспекції МОЗ України із пропозицією щодо необхідності безпосереднього контролю зразків ВМП і визначення характеристик металу під час технічної експертизи в процесі державної реєстрації а також із проханням розглянути питання якості виробів для остеосинтезу, що імплантуються в тіло людини. Ці питання були обговорені на засіданні науково-експертної ради Держлікінспекції.

Асоціація приймає участь у громадському обговоренні важливих методичних документів з травматології в державі, співпрацюючи з НДІ Головним спеціалістом МОЗ з травматології та ортопедії, профільними кафедрами. Так, під час конференції в Вінниці були розглянуті та затверджені загальноукраїнські рекомендацій з лікування пошкоджень верхньої кінцівки.

На другому пленумі в Харкові були обговорені та рекомендовані до випуску клінічні рекомендації по корекції та профілактиці дефіциту вітаміну D та кальцію при остеопорозі та переломах кісток.

Вперше в рамках ВГО на Харківському Пленумі пройшло громадське обговорення двох дисертаційних досліджень:

«Хірургічне лікування надвиросткових переломів дистального відділу стегнової кістки» та «Профілактика пошкодження променевого нерва при хірургічному лікуванні діафізарних переломів плечової кістки».

В листопаді 2015 р. УАТО виступило у якості співзасновника Національної лікарської ради, поряд із 50 іншими асоціаціями фахівців-медиків.

Переспективи роботи ВГО виходять, насамперед із вимог, які ставляться ESTES до своєї роботи. Національні осередки ЕСТЕС широко залучають до своєї роботи хірургів травми, військових травматологів, працівників медицини катастроф. На наш погляд, робота в цьому напрямку може принести користь державі та підвищить престиж Асоціації.

Також важливою є співпраця з експертними установами, які займаються сертифікацією медичних виробів для травматології.

Необхідно продовжувати роботу, щодо включення ВГО до складу громадських Рад МОЗ, Держлікінспекції та інших державних інституцій.

Велике знечення може мати співпраця із волонтерами, для надання спеціалізованої допомоги воїнам, що були поранені під час АТО.

Співпраця з організаціями, що займаються правами пацієнтів. У нас вже є підготовлений договір з Асоціацією прав пацієнтів. В цьому питанні нам, як кажуть, треба тримати руку на пульсі.

Важливим аспектом є співпраця з медіа для донесення позиції Асоціації до широкої громадської думки. За звітній період ВГО заключила договір про співробітництво з недійним порталом Доктор Гео, в подальшому доцільно цю роботу продовжити.

Згідно нового законодавства нам у робочому порядку треба буде внести зміни в реєстрацію місцевих осередків. На цей момент йде співпраця із юристами і пошук найкращих шляхів для цього. Інформація про необхідні для оформлення документи буде доведена до відома голів місцевих осередків Асоціації.

У зв’язку із вступом ВГО до ECTES, назріла необхідність поновлення посвідчень членів Асоціації. Як індивідуальні асоційовані члени ЕСТЕС, члени УАТО повинні бути забезпечені відповідними значками ЕСТЕС.

Зміна форми посвідчення (на Європейський зразок).

Необхідно забезпечити членів Асоціації доступом до періодичного видання ВГО – журналом «Проблеми травматології та остеосинтезу». Крім того, керівники місцевих осередків, обласні спеціалісти могли би надати посильну участь у цьому.

На сьогодні існуючі членські внески не дають змогу в повній мірі здійснювати статутні завдання Асоціації. Можливо, їх потрібно буде переглянути. Проте, основну фінансову допомогу асоціації повинні надавати саме спонсори - організації та фізичні особи. Цю роботу необхідно виконувати повсякденно, і кожний член асоціації повинен намагатися залучити зацікавлені особи для допомоги асоціації.

Закінчуючи доповідь, хочеться в межах єдиного медичного простору країни, від імені УАТО запросити всіх зацікавлених осіб державні та громадські організації разом вирішувати проблему травматології у державі. Сьогодні вкрай необхідні спільні зусилля профільних інститутів, кафедр, республіканського та обласних спеціалістів, громадських організацій для якісного покращення функціонування травматологічної служби. Тільки разом ми можемо покращити здоров’я населення України.

 

 

 

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація травматології та остеосинтезу» створена  04.02.2011р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Всеукраїнська громадська організація „Українська асоціація травматології та остеосинтезу ” (далі Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, яка на основі єдності інтересів та за професійною ознакою об'єднує фахівців-травматологів України між собою (для реалізації мети та завдань, передбачених цим статутом). Повна назва Організації українською мовою  - Всеукраїнська громадська організація „Українська асоціація травматології та остеосинтезу ”

1.2. Асоціація здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.3.      Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації в  установленому порядку, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити, символіку, зразки яких затверджуються Президією. Символіка реєструються в установленому законом порядку.

1.4.      Місце знаходження керівних органів Асоціації є: 252054, м. Київ, вул. Воровського, 27.

1.5.      Організація поширює свою діяльність на всій території України.

1.6.      Повна назва Організації українською мовою  - Всеукраїнська громадська організація „Українська асоціація травматології та остеосинтезу ”. Скорочена назва українською мовою – ВГО „Українська асоціація травматології та остеосинтезу ”.

 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1.    Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку вітчизняної медичної науки з питань оперативного лікування переломів кісток, моніторингу травматизму та його соціальних наслідків і захист законних соціальних,  економічних, професійних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2.  Основними завданнями Асоціації є:

      визначення пріоритетних її напрямків, об'єднання зусиль  членів Асоціації в рішенні невідкладних практичних завдань охорони здоров'я з питань оперативного лікування переломів кісток, моніторингу травматизму та його соціальних наслідків;

    сприяння удосконаленню системи медичної освіти, підвищенню кваліфікації членів Асоціації, розширенню та поглибленню їх спеціальних знань, пропаганда кращих традицій вітчизняної та зарубіжної медицини, принципів милосердя, гуманізму, демократії, висвітлення   досягнень медичної науки в галузі травматології та остеосинтезу та сприяння нових можливостей для подальшого розвитку, вдосконаленню та широкого практичного застосування сучасних технологій лікування;

     сприяння підвищенню якості спеціалізованої медичної допомоги населенню і наукової роботи з питань оперативного лікування переломів кісток, моніторингу травматизму та його соціальних наслідків;

участь в розробці пропозицій щодо удосконалення підготовки кадрів формування табелів оснащення, організаційної структури травматологічної допомоги;

2.3. Для виконання статутних завдань Асоціація в установленому законом порядку:

– надає допомогу, в тому числі матеріальну, членам Асоціації для виконання ними науково-дослідних робіт, підвищення кваліфікації, здійснення творчих відряджень, в тому числі й за кордон;

– проводить з'їзди, конференції, симпозіуми, семінари Асоціації;

– організує і проводить конкурси і огляди, рекомендує до опублікування та здійснює інші форми заохочення авторів кращих робіт Асоціації;

–    здійснює громадське обговорення праць і кандидатур членів Асоціації, яких висунуто на здобуття різноманітних премій, до присвоєння почесних звань, тощо;

– розвиває зв'язки з науковими Асоціаціями інших медичних спеціальностей і суміжних галузей науки і техніки, співробітництво за проблемами, що становлять взаємний інтерес;

–   установлює творчі зв'язки з редакційними колегіями профільних журналів і збірників праць, рецензування і підготовка до видання матеріалів з'їздів, конференцій, симпозіумів і пленумів Асоціації;

– розширює співробітництво з Академією наук України і академіями інших держав, міжнародними і національними науковими асоціаціями;– приймає участь у розробці нових медичних препаратів, медичних технологій та здійснює громадську експертизу наявних лікарських засобів та виробів медичного призначення;-  засновує засоби масової інформації.