Архів

Українська асоціація травматології

та остеосинтезу – повноправний член Європейського товариства травматології та невідкладної хірургії ESTES (www.estesonline.org)

 

З 05.05.2013 р. по 08.05.2013 р. у Франції, м. Ліон відбувся 14 конгрес Європейського товариства травматології та невідкладної хірургії (ESTES). Ця огранізація об`єднує 29 національних та міжнародних недержавних неприбуткових оргінізацій, діяльність яких пов`язана із удосконаленням травматологічниї допомоги населенню.

На засіданні Генеральної асамблеї ESTES ВГО «Українська асоціація травматології та остеосинтезу» прийнята до складу ESTES. Таким чином, Україна першою із країн пострадянського простору отримала представництво в цій організації, що об`єднує країни західної Європи.

Президент ВГО «Українська асоціація травматології та остеосинтезу» А.В.Калашніков приймав участь в якості члена у засіданні ради директорів ESTES та на інших заходах президії конгресу.

Представники асоціації вистуили із усною доповіддю «Можливість використання аутологічної кісткової тканини стінок кістковомозкового каналу при лікуванні розладів репаративного остеогенезу після переломів стегнової кістки» (автори А.В.Калашніков, Г.В.Гайко, Ю.О.Ставінський) на науковій сесії «Новітні технології у скелетній травмі». Доповідь була визнана однією із 30 кращих на конгресі (всього було представлено 270 усних доповідей із розвинених країн світу).

Постерна презентація на тему «Фіксація малогомілкової кістки при остеосинтезі великогомілкової кістки: коли це необхідно?» (автори Г.В.Гайко, А.В.Калашніков, В.Д.Малик) була номінована у якості 12 кращих на головну нагороду та була презентована також як усна доповідь на конгресі. Всього на конгрес подавалося більше 600 заявок на доповіді.

На конгресі було вирішено, що Українська асоціація травматології та остеосинтезу серед інщих 40 світових організацій буде приймати участь у підготовці та проведенні другого світового травматологічного конгресу, який відбудеться в м. Франкфурт (Німеччина) 24-27 травня наступного року.

 

Програма 14-го конгресу Європейського товариства травматології та невідкладної хірургії (ESTES) (скачати)

 

 

 

Звіт про проведення науково-практичної конференції

 

14-15 березня 2013 року в приміщенні TK «Бастілія» та обласної клінічної лікарні ім М.І.Пирогова відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання травматології та остеосинтезу". Конференція відбулася згідно плану, затвердженого МОЗ та АМН України. Організували конференцію ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу", "Інститут травматології та ортопедії НАМН України" та Департамент охорони здоров`я та курортів Вінницької облдержадміністрації.

На конференції були присутні 223 ортопедів-травматологів із 23 регіонів України, представники НДІ та профільних кафедр, 11 виробників ліків та виробів медичного призначення. Під час трьох пленарних та двох секційних засідань у 88 доповідях були обговорені важливі для нашої спеціальності питання: репаративна регенерація при переломах кісток, остеосинтез діафізарних переломів кісток, остеосинтез внутрішньосуглобових переломів кісток, остеопороз і переломи кісток, помилки та ускладнення при лікуванні переломів кісток.

В ході обговорення доповідей було відмічено, що втрати трудового потенціалу України в розрахунку на потенційно не прожиті роки від травм є на першому місці серед усіх причин в віці 16-59 років. Первинна інвалідність від переломів кісток в Україні у загальній структурі інвалідності працездатного населення займає друге місце та становить 13 %, в той час як у розвинених країнах 5-6 %.          Рівень смертності від нещасних випадків у Україні втричі перевищує цей показник у Європі. За останні 5 років число потерпілих із тяжкою політравмою виросло у 10-ть разів. В Україні у 100 ДТП гине 15-17 травмованих, у Європі – 3-4, у США – 2-3. У більшості потерпілих з політравмою, при всьому різноманітті пошкоджень, частіше всього зустрічаються переломи скелету. Так, на 100 травмованих кількість переломів у середньому становить 120-130. Даний факт обумовлює головну роль травматологів у лікуванні цієї надзвичайно складної категорії хворих.

           Основною мета діяльності ВГО «Українська асоціація травматології та остеосинтезу» є захист законних економічних, професійних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів за допомогою сприяння розвитку вітчизняної медичної науки з питань оперативного лікування переломів кісток, моніторингу травматизму та його соціальних наслідків.Надзвичайно цікавими були виступи академіка НАМН, проф. Г.В. Гайка (Київ), доповіді проф. А.Т. Бруско (Київ), І.В. Рой (Київ), Н.В.Дедух (Харків), проф. В.О. Літовченка (Харків), проф. Лябаха (Київ), д.м.н. Майка (Вінниця), проф. Д.В. Івченка (Луганськ), проф. М.Л. Анкіна (Київ), д.м.н. Курінного (Київ), к.м.н. Павлішена (Хмельницький) , А.Г.Комара (Київ), к.м.н. Малика (Полтава) та ін.

            В роботі конференції прийняли участь іноземні фахівці із Польщі, Росії та Австрії. Велику зацікавленість викликали доповіді Почесного члена Європейської асоціації травматології та невідкладної хірургії проф. V.Vėcsei (Відень, Австрія), директора клініки ортопедії та травматології інституту ім Адама Груци (Отвоцк, Варшава, Польща), презизента Міжнародного альянсу «Остеосинтез» проф. С.В.Сергеєва (Росія) та інших зарубіжних гостей.

Під час роботи конференції відбулося засідіння правління ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу".

 

Рішення конференції

 1. Звернути увагу влади на необхідність забезпечити реальне виконання затвердженої МОЗ України Державної Програми «Травма травматизм та ортопедичні захворювання».

2. Звернути увагу Державних регуляторних органів на якість виробів для остеосинтезу, які імплантуються в тіло людини. Звернутись до інших ВГО ортопедо-травматологічного профілю із проханням підтримати ініціативи асоціації травматології та остеосинтезу щодо звернення до Держлікслужби відносно безпосереднього контролю зразків імплантів під час їх реєстрації, а також належного маркування імплантів.

3.Розробити на Державному рівні єдину концепцію надання медичної допомоги постраждалим в ДТП.

4. Рекомендувати МОЗ України у кожному регіоні (області) відкрити систему травматологічних центрів, трансформувавши частину ортопедо-травматологічних відділень в високотехнологічні центри для лікування ізольованих та поєднаних пошкоджень скелету із забезпеченням усім необхідним діагностичним, лікувальним оснащенням, включаючи сучасні засоби для превентивного остеосинтезу переломів довгих кісток кінцівок і таза.

5. Наголосити на необхідності створення травматолого-ортопедичного центру із ліжками кістково-гнійної хірургії на базі Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова.

6. Для поліпшення лікування важко постраждалих від травм в період «першої золотої години шоку» в приймальних відділеннях лікарень створити протишокові палати, навчити персонал ургентних травматологічних бригад проводити первинну діагностику і стабілізацію життєво важливих функцій протягом першої години.

7. Затвердити загальноукраїнські рекомендацій з лікування пошкоджень верхньої кінцівки.

8. З метою поглиблення міжнародного співробітництва між    отопедами -травматологами ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" приймати дієву участь в роботі Європейського товариства травматології та невідкладної хірургії (ESTES) в якості асоційованого члена.

 

Проф. Калашніков А.В.

 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

 

 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ТРАВМАТОЛОГІЇТА ОСТЕОСИНТЕЗА»

14 – 15 березня 2013 г.

м. Вінниця

ПРОГРАММА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

(скачати)

  

Звіт про Науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Актуальні проблеми множинних та поєднаних пошкоджень" 19-20 квітня 2012 р. м. Харків (скачати).